Privacyverklaring

Op deze pagina lees je op welke manier AdviesJurist persoonsgegevens van jou verwerkt. Waarom? Daar heb je recht op. Door de Europese privacywet. Ook wel bekend als de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming. Of natuurlijk in het Engels: GDPR.  Deze privacywet geeft je het recht op informatie en uitleg. En die geef ik je hieronder.

Neem contact op!

Zie je op veel van de pagina’s op de website. Dat kan bijvoorbeeld telefonisch, via e-mail of het contactformulier? Om jouw contactverzoek af te handelen, heb ik persoonlijke informatie nodig. Het gaat dan om:

 • de naam van je bedrijf
 • voor- en achternaam
 • contactgegevens

Deze informatie en eventuele andere gegevens uit de inhoud van je bericht. Dat heb ik nodig om je vraag te beantwoorden. Maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst contact hebt gehad met AdviesJurist, wordt deze informatie verwijderd.

Vraag juridische documenten aan.

Aanvragen voor templates, bouwpakketten of juridische documenten kun je via de website of via e-mail indienen. Hiervoor gebruik ik je e-mailadres. Daarnaast vraag ik de naam van je bedrijf en je telefoonnummer.

Persoonsgegevens gebruik ik vervolgens om contact met je op te nemen. Graag hoor ik of de documenten goed zijn ontvangen. En natuurlijk of het personaliseren ervan is gelukt. Nadat je de documenten hebt ontvangen zal ik per e-mail of telefoon bij je informeren of je extra hulp kunt gebruiken.

Mag dat zomaar? Ja, ik heb hiervoor een commercieel belang. En je kunt natuurlijk altijd aangeven dat je dit niet wenst. Dan zal ik dat respecteren!

Jouw gegevens voor de aanvraag zullen maximaal 1 jaar nadat we voor het laatst contact met elkaar hebben gehad worden verwijderd.

Maak een afspraak

Soms volgt er uit ons contact of uit je aanvraag een afspraak. Of ik ga voor je aan de slag. In dat geval heb ik jouw gegevens nodig om de overeenkomst af te handelen. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • functie
 • contactgegevens
 • en eventueel afwijkende factuurgegevens.

Ik bewaar deze gegevens totdat onze samenwerking stopt en dan nog maximaal 7 jaar daarna. Deze bewaartermijn hangt samen met de wettelijke bewaarplicht van de Belastingdienst.

Geen cookiebanner?

Via de website van AdviesJurist wordt minimaal gebruik gemaakt van cookies. Enkel puur technische, functionele en privacyvriendelijke analytische cookies worden ingezet via www.adviesjurist.nl. Daarom zie je dus geen cookiebanner als je de website bezoekt. Toestemming is voor deze privacyvriendelijke cookies namelijk niet nodig.

Momenteel worden analytische cookies van Google gebruikt. Voor een privacyvriendelijk gebruik hiervan is de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. Voor de opslaglocatie heb ik expliciet gekozen voor de Europese Economische Ruimte.

Privacyrechten

Tot zover de informatie over het gebruik van jouw privacygevoelige gegevens door AdviesJurist. Verder is het goed om te weten dat je altijd gebruik kunt maken van privacyrechten. Iedere persoon in Europa heeft daar namelijk recht op. Deze privacyrechten komen uit de AVG. Welke rechten dat zijn en wat die voor jou betekenen, dat lees je hieronder.

Heb je vragen? Of wil je gebruik maken van je privacyrecht? Stuur gerust een e-mail met jouw verzoek.

Geef altijd duidelijk aan wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Inzage dus.

Je mag op ieder moment vragen welke specifieke persoonsgegevens AdviesJurist van jou verwerkt. En natuurlijk waarom. Hier kun je bijvoorbeeld gebruik van maken als je vermoed dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn.

Juistheid

Soms zijn gegevens verouderd of niet meer juist. Bijvoorbeeld als je verhuisd bent. Of als je niet meer voor een bepaald bedrijf werkzaam bent. Je kunt dan een verzoek doen om je gegevens te laten corrigeren. Dat verzoek zal ik natuurlijk altijd in behandeling nemen!

Verzoekje?

Je mag vragen of ik jouw persoonsgegevens kan verwijderen. Ik zal het verzoek dan in behandeling nemen en controleren of er gegevens zijn die inderdaad verwijderd kunnen worden. Soms blijven, ondanks je verzoek, bepaalde gegevens bewaard. Bijvoorbeeld als er een wettelijke verplichting is om de informatie te bewaren. Gedurende het onderzoek kun je verzoeken om het verwerken van je gegevens te laten beperken.

I Agree

Als je toestemming hebt gegeven voor een bepaalde verwerking heb je altijd het recht om je toestemming weer in te trekken.

OBJECTION

Ben je het niet eens met een bepaalde actie met jouw persoonsgegevens? Dan kun je bezwaar maken. Het bezwaar wordt in behandeling genomen. Dat betekent dat de verwerking opnieuw wordt overwogen.

Niet blij?

De Autoriteit Persoonsgegevens is de partij die toezicht houdt op de privacywet in Nederland. Zij hebben een klachtenportal. Hier kun je een klacht indienen als je van mening bent dat jouw gegevens niet op de juiste manier worden gebruikt.

Probeer wel altijd eerst contact met mij (of de andere partij waarover je een klacht hebt) op te nemen. We zullen er alles aan doen om er samen uit te komen!

Doorgifte aan derden

Het doorgeven van persoonsgegevens aan anderen hoort bij de dienstverlening. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht. Ik geef natuurlijk je gegevens alleen door aan andere partijen, als deze partijen vertrouwd zijn. En alleen als het echt nodig is om diensten aan jou te kunnen leveren. Of natuurlijk als het wettelijk verplicht is. Mocht ik voor andere doeleinden persoonsgegevens willen doorgeven, zal ik eerst jouw toestemming vragen. Voor de dienstverlening maak ik in ieder geval gebruik van de diensten van:

 • IT-dienstverleners (zoals de hostingpartij en cookie-leveranciers);
 • het administratiekantoor;
 • de Belastingdienst.

Je persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Functionaris voor de gegevensbescherming

AdviesJurist adviseert FG’s. Een FG is een Functionaris voor de Gegevensbescherming en wordt ook wel DPO of Data Protection Officer genoemd. Voor het bedrijf AdviesJurist is geen FG ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Juridisch gezien is dit namelijk voor AdviesJurist niet verplicht. Daarnaast kan een directeur of eigenaar van een bedrijf niet ook tegelijkertijd zijn eigen FG zijn!

Uiteraard kun je wel gewoon contact met AdviesJurist opnemen als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens.

Wil je meer informatie? Of wil je zelf ook zo’n duidelijke en overzichtelijke privacyverklaring ontvangen?

Klik op de onderstaande knop en neem contact op:

Contactgegevens

AdviesJurist
Krankhoorn 13
1749AN Warmenhuizen
info@adviesjurist.nl