Gespreksopname van medewerker in strijd met AVG

Gespreksopname medewerker

Mag je stiekem een gespreskopname maken van je werknemer? Voor het maken van gespreksopnames gelden de privacyregels uit de AVG. Ook wanneer je gesprekken wilt opnemen van een medewerker. Hierbij geldt doorgaans dat gespreksopnames zijn toegestaan, mits medewerkers hier vooraf goed over zijn geïnformeerd. Daarnaast geldt natuurlijk dat privé gesprekken niet mogen worden opgenomen.

Stiekem gespreksopname van medewerker maken

Soms bestaat de wens om heimelijk gespreksopnames te maken. Bijvoorbeeld omdat een misstand aan het licht moet worden geholpen. Als het maken van gespreksopnames dan bekend is, is de kans klein dat je een medewerker op heterdaad betrapt. Heimelijk gesprekken opnemen mag onder bepaalde voorwaarden. Net zoals heimelijk cameratoezicht onder bepaalde voorwaarden mag.

In ontslagzaken speelt de AVG, de privacywet geregeld een rol. De werkgever wil iets bewijzen, wat alleen kan door inbreuk te maken op privacy van de werknemer. Vaak zag je in uitspraken dat een inbreuk op de privacy geen reden was voor de rechter om bewijs uit te sluiten. Het had mogelijk wel invloed op de hoogte van de transitievergoeding. Of wellicht was er ruimte voor schadevergoeding. Maar het bewijs bleef geldig. En daardoor meer kans op een terecht gegeven ontslag op staande voet bijvoorbeeld.

Rechtszaak: gespreksopname medewerker

In een ontslagzaak van januari 2022 was dit anders. De werkgever had gespreksopnames gemaakt in het geheim. Die gespreksopnames bracht hij mee in de ontslagprocedure als bewijs. De kantonrechter achtte de gespreksopnames in strijd met de AVG en sloot het bewijs uit. Hierdoor was het ontslag niet geldig.

De werkgever mocht alleen opnemen met voldoende gerechtvaardigd belang

Heimelijk een gespreksopname maken mag, op basis van het gerechtvaardigd belang. Hiervoor is enen belangenafweging nodig tussen het privacybelang van de medewerker en het bedrijfsbelang van de werkgever. Als het bedrijfsbelang ziet op de verbetering van de zakelijke dienstverlening, dan mogen de opnames ook niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In dit geval had sprake moeten zijn van een redelijk vermoeden van overtreding van de regels en een steekproefsgewijze controle. Hierbij komt dan wel dat de medewekrers vooraf over mogelijke heimelijke controles moeten worden geïnformeerd.

Maakt de werkgever zelf geen deel uit van het gesprek? Dan moet toestemming gevraagd worden voor het maken van een gespreksopname.

Vragen? AdviesJurist helpt je graag op weg met praktisch juridisch advies waar je direct in de praktijk me aan de slag kunt!

Demi Grandiek Adviesjurist en Privacy Professional

AdviesJurist
&
Privacy Professional

Het overbrengen van kennis op een manier die past bij de organisatie, zorgt ervoor dat organisaties zelf tot inzichten komen.

UITGELICHTE BLOGPOSTS
ADVIESPAKKETTEN

Kies een van de adviespakketten

Klik hier
WAT ZEGGEN KLANTEN?

Duidelijke voorwaarden en afspraken met klanten vind ik belangrijk. Dat is gelukt met de laagdrempelige algemene voorwaarden van AdviesJurist. Zo weet ik waar ik aan toe ben en mijn klanten ook.

logo rootjes hoveniers

Martijn Rootjes