Record boete privacy: 405 mln!

Boete concurrentiebeding privacyboete

In Ierland is een flinke privacy boete uitgeschreven, een recordbedrag van 405 miljoen euro. De boete was voor het platform Instagram, en ging met name over de verwerking van gegevens van kinderen.

Privacy boete van de hoogste categorie

Privacyboetes kennen twee categorieen. Een boete voor de overtreding van administratieve regels (de eerste categorie), en een boete voor de overtreding van inhoudelijke privacyregels. Meta kreeg voor het platform Instagram een boete van de hoogste categorie opgelegd.

De reden voor de boete lag in meerdere overtredingen. Het niet hebben van een grondslag was een belangrijke oorzaak, maar ook het niet eerlijk en transparant verwerken en niet afdoende beveiligingsmaatregelen nemen.

Verwerking van gegevens van kinderen

Kinderen verdienen specifieke bescherming met betrekking tot hun persoonsgegevens en bedrijven die zich richten op kinderen moeten extra voorzichtig zijn.

Het opvallende aan dit boete besluit is geweest, dat het hier ging om de verwerking van gegevens an minderjarigen. Het social media platform had verzaakt om kinderen goed en in duidelijke taal (voor kinderen begrijpelijk) informatie te verstrekken over het verwerken van hun gegevens. Een privacyverklaring in voor kinderen begrijpelijke taal dus. En er had met name informatie naar voren moeten komen met betrekking tot publicatie van foto’s en berichten. En de gevolgen daarvan en de onmogelijkheid om zich af te melden voor de publicatie.

Daarnaast hadden in een DPIA juist de risico’s voor deze minderjarigen aandacht moeten krijgen.

Grondslag: overeenkomst

Verschillende partijen hebben zich met het boetebesluit bemoeid. De EDPB gaf aan dat onder de grondslag ‘Overeenkomst’, de verwerkingsverantwoordelijke daadwerkelijk moet kunnen aantonen dat er een contract bestaat, en het contract geldig is in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van contracten. In Nederland betekent dit dat er sprake moet zijn van aanbod en aanvaarding. De uitdaging ligt hem hierin, om dit te kunnen bewijzen.

Daarnaast werd de grondslag gerechtvaardigd belang verder uitgewerkt en gespecificeerd.

Qua inhoud bracht dit niets nieuws. Maar ten aanzien van minderjarigen werd wel duidelijk dat de toets nóg zwaarder weegt. De privacybelangen van de minderjarigen staan wel degelijk hoog in het vaandel en er moet een zware onderbouwing zijn, om daar tegenover het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke te laten prevaleren.

Verwerkt jouw onderneming persoonsgegevens van kinderen? En dienen deze kinderen de gegevens zelf in? Zorg dan voor een goede uitvoering van een DPIA, waarin de grondslag uitvoerig wordt onderzocht.

BEL MIJ TERUG

  Vragen? AdviesJurist helpt je graag op weg met praktisch juridisch advies waar je direct in de praktijk me aan de slag kunt!

  Demi Grandiek Adviesjurist en Privacy Professional

  AdviesJurist
  &
  Privacy Professional

  Het overbrengen van kennis op een manier die past bij de organisatie, zorgt ervoor dat organisaties zelf tot inzichten komen.

  UITGELICHTE BLOGPOSTS
  DIENSTEN