Meer bescherming voor klokkenluiders

Klokkenluiders hebben recht op bescherming. Daar bestaat al een wet voor. Die heet de Wet Huis voor Klokkenluiders. De nieuwe wet: Wet bescherming klokkenluiders, zal de regels wijzigen. En dat betekent voor veel werkgevers: werk aan de winkel.

Wet bescherming klokkenluiders: wat wijzigt er?

Klokkenluiders genieten bescherming. Zij moeten misstanden op de werkvloer veilig kunnen melden. Die regel was er al. En die regelde al dat werkgevers daar intern meldregelingen voor op moesten stellen.

De nieuwe wet geeft klokkenluiders nog meer bescherming. Werkgevers moeten zich houden aan termijnen (reactie binnen 7 dagen, inhoudelijke opvolging binnen 3 maanden etc.). Daarnaast moeten werkgevers een register gaan bijhouden, met daarin de meldingen.

Het gaat er dan om dat klokkenluiders veilig misstanden kunnen melden. En in deze Wet bescherming Klokkenluiders wordt de definitie van een misstand breed uitgelegd. De werknemer moet dit intern veilig kunnen melden. Maar kan er met de nieuwe wet ook voor kiezen om direct extern te melden.

Welke bescherming krijgen klokkenluiders nog meer?

Klokkenluiders mogen niet worden benadeeld. Op geen enkele manier. Dus ook dwang, intimidatie, pesten, uitsluiting, reputatieschade of het opnemen van een melder op een zwarte lijst is verboden. Zelfs hierover dreigen is verboden.

Is er een misstand gemeld? Dan is de werkgever verplicht te bewijzen dat dit niet zo was. De melder hoeft niet zelf te bewijzen.

En daarnaast mag je een werknemer niet verplichten om over bepaalde zaken te zwijgen. Een zogenaamd zwijgbeding is bij wet verboden.

Regeling bescherming klokkenluiders maken

Heb je meer dan 50 medewerkers in dienst? Dan moet je interne meldregelingen voor klokkenluiders aanpassen. Deze regelingen moeten namelijk in overeenstemming zijn met de nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders. En daar kun je niet te lang mee wachten. Want ook de OR of de PvT moet iets van de wijziging kunnen vinden. Heb je die niet? Dan moet een meerderheid van het personeel instemmen met de regeling.

Welke klokkenluiders moet je beschermen?

Niet alleen (ex-) werknemers en ambtenaren kunnen klokkenluider zijn die bescherming genieten. Ook zzp’ers, aandeelhouders, stagiairs, vrijwilligers, (onder)aannemers en leveranciers vallen nu onder de wet. De regeling gaat zelfs zover, dat personen die de melder ondersteunen ook beschermd worden.

BEL MIJ TERUG

  Vragen? AdviesJurist helpt je graag op weg met praktisch juridisch advies waar je direct in de praktijk me aan de slag kunt!

  Demi Grandiek Adviesjurist en Privacy Professional

  AdviesJurist
  &
  Privacy Professional

  Het overbrengen van kennis op een manier die past bij de organisatie, zorgt ervoor dat organisaties zelf tot inzichten komen.

  UITGELICHTE BLOGPOSTS
  DIENSTEN